Staffan Stalledräng

Märta Måås-Fjetterströms bildvävnad Staffan Stalledräng kan idag betraktas som ganska typisk för sin tillkomsttid 1909. Väven bär tydliga nationalromantiska drag; nordiskt blått ljus och färgtoner som ger ett växtfärgat och jordnära intryck. Stilen påminner om medeltida vävar såsom ”Baldisholväven” från Norge och mönstren är influerade av folklig textiltradition. Som titeln antyder är motivet inspirerat av Staffansvisan och en variant av texten är invävd i bilden.

Inspirerad av stjärnhimlen
För Märta Måås-Fjetterström var stjärnhimlen fröet till hela väven och hon lät sig inspireras av stjärnor avbildade såväl i allmogekonst som i en särskild orientalisk matta föreställande ett nattligt himmelsvalv som hon sett i Stockholm 1897. ”Av detta blå skall jag göra en stjärnhimmel tänkte den ungdomliga entusiasmen inom mig. Flera år efteråt gjorde jag också en tapet Staffan Stalledräng med hästar under stjärnvalvet”.

Starka reaktioner
Staffan Stalledräng gav upphov till starka reaktioner inom Malmöhus läns hemslöjdsförening där Märta Måås-Fjetterstrand var direktris. Verket ansågs inte förenligt med hennes uppdrag att bevara den skånska textiltraditionen och egenhändigt komponerade verk accepterades inte. När väven visades på Stockholmsutställningen 1909 och köptes av Röhsska museet året efter valde hemslöjdsföreningen att avskeda Märta.

Prästdotter från Vadstena
Märta Måås-Fjetterström var prästdotter och född i Vadstena 1873. För att kunna arbeta som teckningslärare studerade hon vid Högre konstindustriella skolan i Stockholm, men efter några år som lärare i Jönköping fick hon istället anställning på Kulturen i Lund 1902 och redan 1905 som direktris på Malmöhus hemslöjdsförening där hennes uppgift var att värna om den skånska textil-traditionen. Hennes egen ambition som mönsterskapare var emellertid att förnya och därmed tillkom Staffan Stalledräng 1909.

Egen ateljé
När hon avskedades fån Malmöhus läns hemslöjdsförening blev detta startpunkten för hennes verkliga karriär och hon fick 1919 erbjudandet att öppna egen ateljé i den nyuppförda nationalromantiska Skånegården i Båstad där hon sedan arbetade fram till sin död 1941. Under dessa 22 år skapade hon över 700 mönster.

Bildvävnad ”Staffan Stalledräng”
Märta Måås-Fjetterström
Väverskor: Asta Stenström och Signe Ahlgren
Hemslöjden, Malmö 1909
Flamsvävnad i ylle på linnevarp. Kelimslitsar vid hästarnas man och svans. Hachurer på himlen och hopsyningar mellan text- och bildpartierna.
RKM 52-1910

Se mer om föremålet i Sök i samlingen!

Kategori: Samlingen

Dela: