Östasiatiska samlingar

 • Röhsska museet har fyra så kallade Luohaner. Skulpturerna är gjorda i Kina under Ming-perioden, under kejsar Cheng Hua. De representerar ett utmärkt hantverk och är gjorda i gjutjärn av olika delar som satts samman. Lohan betecknar en helig man och tillhör Buddhas personliga lärjungar och var heliga män som ansågs besitta övernaturliga krafter. De ansågs ha uppnått nirvana och fungerade som beskyddare av buddhismen. Formgivare okänd. Kina, 1477. RKM 1085-1915. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • RKM 1270-1952
 • Tsuba dekorerad med stiliserad trana med utspända vingar, positivt utskuren. Smidesjärn, diameter: 7,6 cm. Japan, 1400-1499. RKM 321-1906. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • Snusflaska, RKM 1401–1906. Foto: Röhsska museet
 • Snusflaska, RKM 1501–1915. Foto: Röhsska museet
 • Inro. RKM 533-1911
 • Inro. RKM156-1906
 • Netsuke. RKM 213-1946
 • Japanskt träsnitt föreställande en man med falk. Mannen bär en kimono med auberginer och berget Fuji. Choensai Eishin, Japan, 1793-1801. RKM 99-1958
 • Japanskt träsnitt, vinterlandskap, Utagawa Hiroshige (1797–1858). Gion Shrine in snow, from the serie Kyoto Meisho, Views of Kyoto. RKM 110;5–1958.
 • Japanskt träsnitt av Utagawa Kuniyoshi (1797–1861). Shunga, ukiyo-e. RKM 89 –2007. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • Japanskt träsnitt av Kitagawa Utamaro (1750-1806). RKM 11;4-1972 Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet
 • Japanskt träsnitt ur serien "Hundra poem förklarade av sjuksköterskan" av Katsushika Hokusai (1760-1849). Japan, RKM 3-1943
 • Kimono i broderat siden. Formgivare okänd, Japan, 1900-1920. RKM 20-1986

Just nu pågår ett stort arbete med att ta fram en ny östasiatisk basutställning på våning tre. Via vår webbkatalog Sök i samlingen går det att söka bland föremålen.

De östasiatiska samlingarna
De östasiatiska samlingarna utgörs huvudsakligen av japanska och kinesiska föremål och är museets äldsta. Den kinesiska samlingen, som främst är en konstsamlarsamling, består av ca 1400 föremål, bland annat märks två Väktarlejon av marmor, Budaiskulptur i lack/trä samt fyra Louhaner i gjutjärn från 1400-talet och ett representativt urval av kinesiska snusflaskor. Kinasamlingen är en av de äldre museisamlingarna i Europa och speglar det tidiga 1900-talets fördjupade intresse för Kinas historia och kultur, och är därför av ett stort kulturhistoriskt värde. Japansamlingen består av cirka 1500 föremål och innehåller bland annat netsukes (knappar i form av små skulpturer), tsubas (parerplåtar till svärd) och träsnitt där ett 50-tal konstnärer är representerade. Japansamlingen innehåller flera värdefulla och representativa föremål samt några objekt av mycket hög kvalitet. Samlingens höga kulturhistoriska värde kan knytas till västerlandets tidiga 1900-tals vurm för det japanska och japanismens strömningar.

Kategori: Samlingen

Dela: