Röhsska museet 3D-scannar sin Art Nouveau- och jugendsamling

Röhsska deltar under 2012–2014 i ett europeiskt samarbetsprojekt som innebär att museet digitaliserar Art Nouveau- och jugendföremål* ur samlingen. Digitaliseringen innebär publicering av ca 400 föremål på den europeiska webbportalen Europeana.

Föremålen kommer under våren 2013 att finnas tillgängliga på Röhsska museets hemsida i den nya funktionen Sök i samlingen. Museet samling består av mycket fler föremål än vad som är möjlighet att ställa ut. Här får Röhsska äntligen visa alla föremålen! Cirka 100 av museets jugendmästerverk kommer dessutom att 3D-scannas och ”high-lightarna” kommer man att kunna detaljstudera på hemsidan.

Torsdagen den 18 april, mellan kl 13.00–15.00 bjöd vi in våra besökare att följa scanningsarbetet på plats i museet. Josefin Kilner, projektansvarig intendent på Röhsska berättade mer om projektet och besökarna fick se hur scanningen går till.

För första gången deltar museet i ett större EU finansierat projekt tillsammans med andra europeiska museer. Under 2010 påbörjades arbetet med att i en databas digitalisera museets kortkatalog, där samtliga föremål finns förtecknade. Syftet med arbetet är att publicera delar av det digitaliserade materialet via en webbportal och att göra informationen om föremålen tillgänglig för alla. Men också att förbättra dokumentationen internt på museet och inventera alla föremålen.

Projektet Partage Plus innebär att ett 20-tal olika museer runt om i Europa digitaliserar Art Nouveau- och jugendföremål för att publicera dem på den gemensamma webbportalen Europeana. I Sverige deltar Rörstrands museum och Röhsska museet. Partage Plus finansieras av EU vilket möjliggör denna digitalisering. Röhsska museet har beviljats drygt 400 000 SEK för att arbeta med projektet, vilket pågår 2012–2014.

Partage plus: http://www.partage-plus.eu/
Scannade 3D-modeller: http://www.partage-plus.eu/en/3dshowcase/
Europeana: www.europeana.eu

*Jugend är en stilart inom arkitektur, inredning, konsthantverk, skulptur, glas, måleri, grafik m fl discipliner från tidsperioden 1890 till omkring 1920, vilket sammanfaller med industrialismens framväxt. Stilen fick i de flesta länder namnet Art Nouveau. Inom konst och formgivning inspirerade djur- och växtriket med till exempel frukter, fröhus och trädstammar. Influenserna från Asien – i synnerhet från Japan var betydande. Samma mönster dekorerade keramik, glas och metall.

Kategori: Pressmeddelanden

Dela: