Torsten och Wanja Söderbergs pris

Torsten och Wanja Söderbergs pris instiftades av Torsten och Ragnar Söderbergs stiftelser för att första gången delas ut 1994 på hundraårsdagen av Torsten Söderbergs födelse. Stiftelserna tillhör Sveriges viktigaste givare till forskning och utveckling och bildades år 1960. Torsten Söderbergs Stiftelse, som sedan 2014 ensamt står bakom priset, har under den senaste femårsperioden i genomsnitt anslagit 120 miljoner kronor per år till vetenskapliga och motsvarande ändamål. Röhsska museet har förmånen att årligen dela ut Torsten och Wanja Söderbergs pris, med medel från Torsten Söderbergs Stiftelse, vars syfte är att befrämja konsthantverk och design i Norden.

Tidigare pristagare
Keramikern Jane Reumert, Danmark, 1994.
Smyckekonstnären Liv Blåvarp, Norge, 1995.
Designern Brita Flander, Finland, 1996.
Möbeldesignern Mats Theselius, Sverige, 1997.
Textilkonstnären Louise Sass, Danmark, 1998.
Skribenterna Aðalsteinn Ingólfsson, Island; Kaj Kalin, Finland; John Vedel-Rieper, Danmark; Jorunn Veiteberg, Norge samt Kerstin Wickman, Sverige, 1999.
Designern Peter Opsvik, Norge, 2000.
Industriformgivaren Björn Dahlström, Sverige, 2001.
Grafiska formgivaren HC Ericson, Sverige, 2002.
Arkitekten och formgivaren Sigurður Gústafsson, Island, 2003.
Smyckekonstnären Janna Syvänoja, Finland, 2004.
Konceptbilen Volvo YCC: Anna Rosén, Cynthia Charwick, Maria Uggla,
Maria Widell Christiansen, Camilla Palmertz, Eva-Lisa Andersson, Elna Holmberg, Lena Ekelund och Tatiana Butovitsch Temm, Sverige, 2005.
Keramikern och designern Ole Jensen, Danmark, 2006.
Designgruppen Norway Says: Torbjørn Anderssen, Andreas Engesvik och Espen Voll, Norge, 2007.
Modeskaparen Steinunn Sigurðardóttir, Island, 2008.
Formgivaren Harri Koskinen, Finland 2009.
Designgruppen Front, Sverige 2010.
Modedesigner Henrik Vibskov, Danmark 2011.
Smyckeingenjören Sigurd Bronger, Norge 2012.
Grafiska formgivaren Hjalti Karlsson, Island 2013.
Modedesignern Ann-Sofie Back, Sverige 2014.
Designern Ilkka Suppanen, Finland 2015.

Prissumman är 1.000.000 SEK. Bland de designpriser där pristagaren väljs av en prisnämnd och priset utdelas årligen utgör Torsten och Wanja Söderberg det största priset i världen.

Prisets syfte är att främja områdena design och konsthantverk i Norden. Vart sjätte år kan priset delas i fem lika delar och användas till att belöna särskilt betydelsefulla kritikergärningar inom ämnesområdet, ett pris för vardera nordiskt land. Då priset utdelas inom industridesignområdet kan det delas i lika delar mellan flera som samverkat i samma projekt.

Prisnämnden består av representanter från de fem nordiska länderna
En prisnämnd bestående av representanter för de fem nordiska länderna har uppdraget att följa utvecklingen inom konsthantverk och design. Uppdraget är av stor betydelse för Röhsska museet. Att på detta sätt få möjlighet att stödja formgivare inom museets arbetsfält design och konsthantverk kan inte nog värdesättas, då det hör till museets uppgifter. Att museet därutöver ges möjlighet att fördjupa det kollegiala samarbetet inom Norden är också av stor vikt.

Prisnämnden består av representanter för de fem nordiska länderna: Museidirektör¸ adj. professor Anne-Louise Sommer, Designmuseum Danmark, Köpenhamn; avdelningsdirektör design och konsthantverk Widar Halén, Nasjonalmuseet i Oslo; museidirektör Jukka Savolainen, Designmuseet i Helsingfors; museidirektör Harpa Þórsdóttir, Hönnunarsafn Íslands museum för design och konsthantverk, Reykjavik; fil.dr.h.c. Tomas Söderberg, ordförande i Torsten Söderbergs Stiftelse; samt prisnämndens ordförande Tom Hedqvist, Röhsska museet, Göteborg.

Nära kopplingar mellan familjen Söderberg och Röhsska museet
Makarna Torsten och Wanja Söderberg var sedan 1938 medlemmar i Föreningen Röhsska Konstslöjdmuseets Vänner. Torsten blev 1948 ledamot i föreningens styrelse och var under åren 1950-60 dess ordförande liksom hans son Tomas är idag. Därtill var Torsten Söderberg ledamot i styrelsen för Röhsska Konstslöjdmuseet, utsedd av Stiftelsen Göteborgs Museum. Det finns således nära kopplingar mellan familjen Söderberg och Röhsska museet, något som ytterligare förstärkts sedan ett särskilt design- och konsthantverkspris instiftats till hundraårsminnet av Torsten Söderbergs födelse.

Mer om familjen Söderberg, stiftelserna och priset.

Kategori: T & W Söderbergs pris

Dela: