Japanska netsuker

  • Japansk netsuke med motiv av téceremonimästaren Itakura Shigemune sovande över sin tékvarn, elfenben. Tillhör Röhsska museet, RKM 213–1946. Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Netsuke, apa, i elfenben och horn. Japan. RKM 380–1946. Fotograf: Mikael Lammgård, Röhsska museet
  • Netsuke, elfenben, 1700-tal. RKM 376–1946. Fotograf: Alf Bokgren
  • Netsuke, Japan. RKM 96–1906. Fotograf: Röhsska museet
  • Netsuke, Japan. RKM –1946. Fotograf: Röhsska museet
  • Netsuke, Japan. Museets första föremål. RKM 1–1906. Fotograf: Röhsska museet
  • Netsuke, Japan. RKM 210–1946. Fotograf: Röhsska museet

I Röhsska museets samling finns idag mer än 600 netsuke av hög kvalitet. Det gör samlingen till en av de största och finaste i Europa. Netsukekonstnärerna ger ofta sina motiv ett drag av humor och respektlöshet. Skulptörerna valde sina motiv såväl från japansk och kinesisk mytologi och historia som från växt- och djurvärlden. Material kunde vara olika hårda träslag, elfenben, horn, metall eller porslin. Netsuke var en dyrbar modeaccessoar och statussymbol som bars av länsherrar, samurajer och köpmän i Japan under Tokugawaperioden (1603–1867). När Japan öppnades för västerlänningar under andra hälften av 1800-talet blev netsuke ett uppskattat samlarobjekt för välbeställda västerlänningar.

Röhsska museet
Röhsska museet har ända sedan museet grundades samlat på japanskt konsthantverk. Redan 1905, 11 år innan museet öppnade fick museet en stor samling japanska föremål, genom en donation från ett antal göteborgska köpmän. För de donerade pengarna köpte man in sammanlagt 800 föremål av orientalisten Fredrik Martins samling med japanskt konsthantverk som han samlat. Japan hade under en lång period varit stängt mot omvärlden och det var först under slutet av 1800-talet som Japan öppnade upp och japansktkonsthantverk kom att bli mycket populärt i Europa. Bland de föremål som museet köpte in från Fredrik Martin fanns en mycket fin samling med 125 netsuker. 1946 införlivades stadsarkitekt Salomon Sörensson samling bestående av 516 netsuker.

Netsuke
Netsuke betyder ”rot att hänga i” och var en del av den japanska klädedräkten. Innan modet att bära västerländska kläder blev populärt bar japanerna kimono. Netsuke fick sin utformning på 1500-talet då man i Japan började använda börsar, medicinaskar, skrivdon etc. som man hängde i snoddar innanför bältet. Netsuken användes som en knapp för att fästa snodden. Man behövde en snodd eftersom kimonon saknade fickor. Traditionen utvecklades under Tokugawaperioden till ett avancerat konsthantverk. Japan var under den här perioden ett genomreglerat samhälle men en netsuke räknades varken som en del av klädedräkten eller som bildkonst vilket gav stor frihet vid valet av material och motiv.

Konstföremål
Från att från början ha varit en enkel träbit kom netsuken att bli mer och mer bearbetad och så småningom ett konstföremål, som förutom sitt bruksvärde också blev värdefulla samlarobjekt. Netsukerna hade sin stora glansperiod under Tokugawa shogunatet då landet var isolerat mot omvärlden. Netsuken användes ofta tillsammans med en inro, en liten lackerad förvaringsdosa av trä, som från och med 1600-talet användes bland annat till att förvara mediciner i. Senare blev också inron en dyrbar modeaccessoar och statussymbol som bars av länsherrar, samurajer och köpmän. Framställningen av inroer var ett hantverk som utfördes i högt specialiserade verkstäder där lackmästarna experimenterade med nya former, dekorer och material.

Dela: