Matsalen från Hökälla

I Röhsska museets samling finns flera autentiska 1700-talsmiljöer som visar inredningskonst från tidens olika stilepoker. Matsalen från Hökälla säteri utanför Göteborg är en vacker målade interiör i gustaviansk stil. Interiören visades redan då museet öppnades 1916.

Måleri i ljust gråblå toner
Säteriet Hökälla låg en halv mil norr om Göteborg på Hisingen. År 1780 byggdes den flygel, i vilken matsalen var belägen. Väggarna i flygelns matsal var täckta med målade tapeter. Tapeterna är målade med oljefärg på grov linneväv. Våderna är ca 90 cm breda och hopsydda för att bilda hela väggfält. Måleriet går i ljust gråblå toner med ramverk i lodrät randning, enligt tidens smak.

Gåva till Röhsska museet
Redan 1916 skänkte A G Friländer den målade matsalsinteriören från Hökälla säteri till Röhsska museet. 1920 såldes hela egendomen till Göteborgs kommun som då hade planer på att bygga Lillhagens sjukhem på denna plats. 1932 revs mangårdsbyggnaden och flygeln. Smedjan och en magasinsbyggnad står fortfarande kvar.

Vi omgestaltar 1700-talet
1700-talsinteriörerna på andra våningen är stängda från och med den 12 januari 2014 på grund av det pågående ombyggnadsarbetet av basutställningarna på våningsplanet. Det går att söka bland flera av föremålen som för tillfället inte är utställda via vår webbkatalog Sök i samlingen.

Dela: