Stockholmsrummet

En av Röhsskas 1700-tals interiörer är det s.k. Stockholmsrummet som möblerats med tidstypiska möbler. Stockholmsrummet är en miljö som den kunde ha sett ut i ett Stockholmshem på 1780-talet. Förmaket har fått sitt namn genom att inredningen är flyttad från huvudstaden i samband med rivningen 1913 av fastigheten Regeringsgatan 36. Inredningen är ritad av arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz (1716–96), som var en centralgestalt inom 1700-talets arkitektur- och konstvärld. Fastigheten beboddes av borgaren Bengt Magnus Björkman (död 1824), därefter av arvtagare i rakt nedstigande led till år 1900 varvid Brandförsäkrings AB Victoria förvärvade fastigheten. De i sin tur sålde denna till Josef Sachs som lät uppföra varuhuset NK, Nordiska Kompaniet, på tomten.

Gustavianskt
Möblerna är gustavianska, en försvenskad variant av nyklassicismen. Möblerna hör inte till den ursprungliga inredningen, men föremålen liknande dessa finns dokumenterade i bouppteckningar, brandförsäkringar och i interiörbilder från tiden. I interiören ingår en Stockholmsvy vilken är en förstoring av en akvarell av Elias Martin (1739–1818).

Vi omgestaltar 1700-talet
1700-talsinteriörerna på andra våningen är stängda från och med den 12 januari 2014 på grund av det pågående ombyggnadsarbetet av basutställningarna på våningsplanet. Det går att söka bland flera av föremålen, som för tillfället inte är utställda, via vår webbkatalog Sök i samlingen.

Dela: