Tillgänglighetsanpassar museet inför öppning

  • Planerad ny entré i markhöjd på Vasagatan. Foto: Gajd arkitekter

Varför har öppningen flyttats fram några månader?
Det är arbetet med att tillgänglighetsanpassa museets entré och foajé som dragit ut på tiden. Det är många osäkerheter i ett så omfattande byggarbete i ett så gammalt hus. Tidplanen med öppning 2 juni fungerade inte, museet går inte att öppna innan byggarbetet är klart.

Vad ska byggas om?
Byggprojektet för Röhsska museet är beräknat till 15 miljoner kronor. Det ska bli en ny entré med en hiss från Vasagatan, ombyggd foajé och ett nytt kapprum i källarplanet.

När öppnar Röhsska museet?
Museet öppnar hösten 2018.

Var får jag information om vad som händer på Röhsska museet?
Här på vår hemsida kan du läsa om de aktiviteter för besökare som finns. Du kan följa oss på Facebook och Instagram.

Kategori: Besök Röhsska museet

Dela: