Föreläsning: Hedwig Eleonora som konstsamlare och mecenat

  • Hedvig Eleonoras audiensstol 1709. Troligen tillverkad av BURCHARDT PRECHT. Karolinsk guldbarock. Foto: Bukowskis
  • Porträtt av Hedvig Eleonora, drottning av Sverige, målat av David von Krafft. Källa Wkipedia.

Änkedrottning Hedwig Eleonora (1636–1715) har länge förbigåtts i historieskrivningen, men hade ett stort kulturellt inflytande under den senare hälften av stormaktstiden och påverkade konstlivet kring det svenska hovet såväl som i hela riket. Med utgångspunkt i sin doktorsavhandling berättar konstvetaren Lisa Skogh om Hedwig Eleonoras gärning och hennes sätt att iscensätta kungamakten genom porträtt, miljöer och samlingar.

Lisa Skogh arbetar på Victoria & Albert Museum i London där hon leder projektet Opening the Cabinet of Curiosities vid det nystartade V&A Research Institute (VARI) och medverkar i forskningsprojektet The Kunstkammer and the Early Modern Consort: Knowledge, Networks and Influences.

Föreläsare: Lisa Skogh
Titel: Hedwig Eleonora som konstsamlare och mecenat
Dag och tid: onsdag 23 november 2016 klockan 18.00
Plats: Auditoriet
Kostnad: Ingår i entréavgiften, 40 kronor (årskort). Fri entré för alla under 25 år samt konst-, design- och arkitekturstuderande med intyg. Antalet platser är begränsat.

Föredraget ges i samarbete med Röhsska museets vänner.

Dela: