Konstindustri och produktdesign ur Röhsska museets samling

  • Pall. Anna Kraitz. Svenskt Tenn AB. 2004. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Bonbonjär, slipad. Gerda Strömberg. Eda glasbruk. 1930. Foto: Röhsska museet.
  • Servis. Ostindia Floris. Caroline Slotte, mönster. Anna Lerinder, form. Rörstrands porslinsfabrik, 2012. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Bonbonjär, graverad. Estrid Ericson. Svenskt Tenn AB, 1925. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Vas, Hilma Persson-Hjelm. Rörstrands porslinsfabrik. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet.
  • Statyett (Skulptur), Vicken von Post-Börjesson. Rörstrands porslinsfabrik, 1915 - 1916. Foto: Mikael Lammgård, Röhsska museet.

I en mindre utställning presenteras ett urval av de konstindustriella produkter som ingår i Röhsska museets samling och som alla bidrar till att berätta 1900-talets konstindustriella historia med samarbetet mellan konstnärer och industri.

När Röhsska museet grundades i början av 1900-talet var det baserat på ett intresse för konsthantverk men också en oro över den framväxande industrialiseringens produktutveckling. De industriellt framställda föremålen ansågs bristfälliga gällande både form och funktion. För att förhindra den negativa utvecklingen skapades flera initiativ för att höja den goda smaken. Museet var ett av dem, med uppdrag att presentera estetiskt vackra föremål, representera god smak och samla in föremål som kunde betraktas som goda och förebildliga. Ett annat initiativ var Slöjdföreningens förmedlingstjänst som skapade kontakter mellan konstnärer och industrin.

Utställningen pågår 6 oktober–29 november 2015 och i de närliggande rummen visas Röhsska museets formhistoria som skildrar designhistoriens utveckling från 1800 till i dag.

Kategori: Utställningar

Dela: