Ett seminarium till Kerstin Wickman

  • Utställningsaffisch till 1999 års Torsten och Wanja Söderbergsutställning. Form: Happy F&B.

Skriva, skriva om, samla kunskap och tänka nytt

Kerstin Wickman har sedan 1960-talet varit engagerad i svensk och skandinavisk
designdebatt och -historia. Som skribent, redaktör, forskare, pedagog och sakkunnig har hon i
en rad olika sammanhang bidragit till det kritiska och kvalificerade samtalet om
konsthantverk, design och arkitektur. Många är de studenter, kollegor och konstnärliga
utövare som haft henne som föreläsare, kritiker, supporter och engagerad samtalspartner. För
att hylla Kerstin Wickmans insats arrangerar Göteborgs slöjdförening, i samarbete med
Röhsska museet och HDK – Högskolan för design och konsthantverk, ett heldagsseminarium
i samband med hennes 75-årsdag. Vi hoppas på en dag av livliga samtal och diskussion om
hur designhistoria skrivs och har skrivits, hur den äldre historien idag skrivs om och hur
ämnet kanske kommer att se ut i framtiden.

Seminariet äger rum i Röhsska museets auditorium torsdagen 20 oktober 2016 klockan 10.30–16.45

PROGRAM

10.30 Välkomsthälsning och inledning av Love Jönsson, ordförande för Göteborgs
slöjdförening
10.45 Widar Halén: ”Ornamentet som høyverdig kunst”
Widar Halén, avdelningsdirektör för konsthantverk och design vid Nasjonalmuseet for kunst,
arkitektur og design i Oslo, talar om Owen Jones’ och Christopher Dressers arbete, och om
ornamentets förnyade betydelse i vår tid.
11.30 Helena Mattsson, ”Utbytbarhetens estetik och det aktiva arkivet”
Helena Mattsson, docent vid KTH, knyter ihop ett tema från sin avhandling Arkitektur och
konsumtion: Reyner Banham och utbytbarhetens estetik med sitt pågående arbete inom
föreningen Aktion Arkiv.
12.15 Lunch (ordnas på egen hand)
13.15 Kerstin Wickman ”Hur kvinnorna tog plats som formgivare”
Kerstin Wickman presenterar nedslag i sin forskning om kvinnliga designpionjärer, delvis
med anknytning till den nyligen aktuella utställningen Oomph! Kvinnorna som satte färg på
Sverige.
14.00 Anne-Marie Ericsson: ”Det moderna genombrottet i svensk textilindustri? Om
tolkningen av innehållet i Astrid Sampes NK-arkiv på Nationalmuseum i Stockholm”
Fil dr Anne-Marie Ericsson, författare till en rad böcker om 1900-talets konstindustri och
konsthantverk, presenterar ett flerårigt forskningsarbete kring Astrid Sampe som ligger till
grund för en kommande bok.
14.45 Kaffe
15.15 Hedvig Hedqvist: “Designmuseum/designcenter – en betraktelse över sekellånga
ambitioner, kulturella motvindar och behovet att formulera en strategi för nya grepp i
en internationell kontext”
Hedvig Hedqvist, inredningsarkitekt, skribent och författare, diskuterar vad vi kan lära av
historisk erfarenhet i en tid präglad av snabba innovationer, klimatförändringar och utarmning
av jordens resurser.
16.00-16.45 Avslutande paneldiskussion med föredragshållarna.

Seminariet är kostnadsfritt. Obligatorisk föranmälan till Love Jönsson, love.jonsson@kultur.goteborg.se. I mån av plats.

Ladda ned seminarieprogrammet i PDF-format. 

Dela: