Seminarium: About Time

  • Gjøkeredet, Sigurd Bronger

Kom i tid, ta vara på tiden, ta dig tid, ha tid, spendera tid, samtid, tidstypisk – begreppet tid har många betydelser och uppträder i olika sammansättningar, både i vardagsspråket och i konstnärliga eller vetenskapliga sammanhang. Det internationella seminariet About time kommer att undersöka begreppet tid utifrån praktiker, processer och ideologier inom modernt och samtida konsthantverk.

I samarbete mellan Röhsska museet, HDK och Konsthantverkscentrum arrangeras ett endagsseminarium om hantverk och tid. De inbjudna föreläsarna kommer resa frågor kring vilka strategier som använts och används inom konsthantverket när det gäller den tid det tar att göra eller uppleva ett föremål samt hur den nedlagda tiden värderas. Bland de medverkande finns de brittiska forskarna Tanya Harrod och Stephen Knott och den nyzeeländska smyckekonstnären Lisa Walker.

Den moderna konsthantverksrörelsen uppstod på 1800-talet som en reaktion mot industrialismen och genomsyrades av uppfattningen att den snabba samhällsutvecklingen hotade att utplåna hantverket. Om industrin och moderniteten kännetecknades av accelererande hastighet, ansågs hantverket präglat av långsam, kontinuerlig utveckling och tidskrävande produktionsformer. Föreställningen om hantverkets långsamhet har levt kvar som en kraftfull retorisk figur. Idag möter vi bilden av det långsamma hantverket genom begrepp som slow art och slow craft. Men i själva verket utmärks många av de traditionella hantverken av processer där en teknisk skicklighet kopplad till snabbhet är central, som till exempel inom glasblåsning och drejning. Seminariet samlar tre ledande internationella teoretiker och konsthantverkare, men kommer vid sidan av dessa key-note talare också innehålla en sektion med kortare presentationer som väljs ut via ett juryförfarande.

Plats: Högskolan för design och konsthantverk, Kristinelundsgatan 6–8, i
samma kvarter som Röhsska museet. Läs mer om detta här.

Mer information om program, särskild seminarieavgift och
obligatorisk föranmälan hittar du här
.

Seminariet ges på engelska.

Arrangeras med stöd av Göteborgs slöjdförening, Estrid Ericsons stiftelse och IASPIS.

Dela: