Röhsska digitaliserar jugendföremål

Röhsska museet deltar i det europeiska samarbetsprojektet Partage Plus där 23 olika museer och institutioner runt om i Europa digitaliserar Art Nouveau och jugendföremål för att publicera dem på den gemensamma webbportalen Europeana. Projektet finansieras av EU och möjliggör att museet kan arbeta med att digitalisera större delen av museets jugendföremål. Projektet pågår 2012–2014 och museet kommer att publicera ca 400 föremål på den europeiska databasen. Föremålen kommer också att finnas tillgängliga efterhand på museets nya hemsida, som lanserades i december 2013, där alla föremål som digitaliserats kommer att publiceras. Dessutom har några av museets jugend-mästerverk scannats med en 3D-scanner vilket möjliggör att man kommer att kunna studera dem i detalj via webben i Röhsskas sök i samlingen från 2014. Redan nu visas ett smakprov på projektets webbplats.

Art Nouveau
I början av 1900-talet hade användningen av nystilarna nått sin kulmen och reaktionen blev den så kallade Art Nouveau, den nya konsten, i Frankrike, där den tog sitt uttryck i överdådiga florala ornament. Art Nouveau hade sin motsvarighet i Jugend i England, Skottland och Österrike där man använde ett modifierat uttryck med fokus på en lugnare och mer geometrisk dekor. I Sverige blev den nya stilen mer återhållsam eftersom nationalromantiken samtidigt gjorde sig gällande.

Växtinspiration i formgivningen
Röhsska museets samlingar av Jugend består framför allt av glas- och keramikföremål. Med inspiration från Europa tog svenska glasbruk och porslinsfabriker vid sekelskiftet 1900 kontakt med konstnärer för en exklusiv produktion. Med sina växtdekorerade föremål var Gunnar G:son Wennerberg, verksam vid Kosta och Gustavsberg, tillsammans med Alf Wallander, Kosta, Reijmyre och Rörstrand, två av den svenska jugendepokens främsta konstnärer. Andra framträdande jugendkonstnärer var Anna Boberg, A.E. Boman och Karl Lindeberg.

Formhistorien
I museets permanenta utställning, Formhistorien, på första våningen med föremål från 1900–1920 visas en mängd exempel på svenska och internationella konsthantverksföremål samt inredning.
Läs gärna mer om projektet på Partage Plus hemsida, respektive Europeanas hemsida.

Kategori: Samlingen

Dela: